معرفی کامل دارو اسورال + عوارض جانبی

دارو اسورال اسورال ( دفراسيروكس ) یک شلات کننده انتخابي آهن است و تمایل زیادی برای اتصال به آهن 3 ظرفيتي دارد ، افرادی که … ادامه خواندن معرفی کامل دارو اسورال + عوارض جانبی