رنگ مرجانی چه رنگی است ؟

رنگ مرجانی رنگ مرجانی معادل رنگ گلبهی می باشد ، نوعی نارنجی بی روح که دارای طیف روشن تا تیره می باشد و در رده ی … ادامه خواندن رنگ مرجانی چه رنگی است ؟