فراق یا فراغ ؟

شاید شما هم در مورد نوشتن فراق یا فراغ دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد، در این مطلب معنی هر واژه را … ادامه خواندن فراق یا فراغ ؟