راجع یا راجب ؟

شاید شما هم در مورد نوشتن راجع یا راجب دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه … ادامه خواندن راجع یا راجب ؟