بثورات پوستی چیست؟

بثورات پوستی بثورات پوستی به نواحی تحریک شده ، متورم ، ملتهب در پوست گفته می شود ، انواع برآمدگی ، زخم و جوش ، … ادامه خواندن بثورات پوستی چیست؟