پرونجای یعنی چه ؟

پرونجای پَرْوَنْجای یکی از واژه های فارسی جدید می‌باشد که بسیاری از مردم هنوز با معنی آن آشنایی ندارند ، در ادامه به بررسی این … ادامه خواندن پرونجای یعنی چه ؟