بارگذاری یا بارگزاری ؟

شاید شما هم در مورد نوشتن بارگذاری یا بارگزاری دچار شک شوید که کدام املا درست می باشد ، در این مطلب معنی هر واژه … ادامه خواندن بارگذاری یا بارگزاری ؟