فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت کیمیاگر

کارت کیمیاگر فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتاقدام، قدرت، اصالت، اعتماد به نفس، فردیت، اراده، آغازی نومنفینیرنگ، فریب، عدم اعتماد به نفس، بی تصمیمی، سوء استفاده از قدرت.نماد…
بیشتر بخوانید