فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت مرد قربانی

کارت مرد قربانی فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتانتقال، تغییر، تولد دوباره، نجات، فداکاری بیهوده,واژگونی,ملالتمنفیعدم اراده، به راحتی تحت تاثیر قرار، شهادت.عدم تلاشنماد هااین کارت سمبل…
بیشتر بخوانید