فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت شاه چوبدست

کارت شاه چوبدست فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتدر مورد تصمیمی که گرفته اید حتما با پدر خود مشورتکنید زیرا او صلاحشما را می خواهد.در مورد نیت خود دل روشن باشید.منفیمردی که بیشتر در نقش مدیر ظاهر می…
بیشتر بخوانید