فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت قدرت

کارت قدرت فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتقدرت، اراده، محبت، صبر و شکیبایی، شجاعت، پیروزی، بردباری.منفیترس، بی عدالتی,تبعیض، شکست، از دست دادن فرصت.نماد هاشیر,بی نهایتتعبیر فال شما این کارت می…
بیشتر بخوانید