فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت شیطان

کارت شیطان فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتبه دام افتادن، شهوت، حرص و طمع، جهل، خشم، ظلم و ستم، وسواس.منفیاعتیاد ,طلاق,بی تعهدینماد هاستاره,فرشتهتعبیر فال شما این کارت به ما در مورد یک شخص بد باطن…
بیشتر بخوانید