فال تاروت تک کارت

فال تاروت کارت اعتدال

کارت اعتدال فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتهماهنگی، سلامت، اعتدال، سازش، صلح، خود را کنترل کردنمنفیبی قراری، عدم پیش بینی، درگیری، نزاع، نزاع داخلی. زیاده روینماد هاجام,تاج,ابراهه,مسیر…
بیشتر بخوانید