فال تاروت مصری

فال تاروت مصری کارت ده چوبدست

کارت ده چوبدست فال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتقدر خود را بدانید و بیش از توان خود زحمت نکشید.ممکن است نقشه های شما بهم بریزد نگران نباشید و موقعیت فعلی خود را به خوبی اداره کنید.منفیبه زودی خستگی…
بیشتر بخوانید