فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت مرد قربانی

کارت مرد قربانیفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتانتقال، تغییر، تولد دوباره، نجات، فداکاری بیهوده,واژگونی,ملالتمنفیعدم اراده، به راحتی تحت تاثیر قرار، شهادت.عدم تلاشنماد هااین…
بیشتر بخوانید