فال تاروت کائنات

فال تاروت کائنات کارت شیطان

کارت شیطانفال شما بر اساس کارت انتخابی شما به شرح ذیل می باشد .مثبتبه دام افتادن، شهوت، حرص و طمع، جهل، خشم، ظلم و ستم، وسواس.منفیاعتیاد ,طلاق,بی تعهدینماد هاستاره,فرشتهتعبیر فال شمااین کارت به ما…
بیشتر بخوانید