مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » املای جوالدوز

ESC را برای بستن فشار دهید

سه شنبه , ۱ فروردین ۱۴۰۲
Tuesday , 21 March 2023

املای جوالدوز