مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تبرع به انگلیسی

ESC را برای بستن فشار دهید

پنجشنبه , ۱۴ مهر ۱۴۰۱
Thursday , 6 October 2022

تبرع به انگلیسی