مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » ترکیب رنگ شتری در لباس

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۳ مهر ۱۴۰۱
Sunday , 25 September 2022

ترکیب رنگ شتری در لباس