مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » تعداد شاهد برای اثبات فحاشی چه میزان است؟

ESC را برای بستن فشار دهید

تعداد شاهد برای اثبات فحاشی چه میزان است؟