مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » حریرچی کرونا گرفت

ESC را برای بستن فشار دهید

یکشنبه , ۹ بهمن ۱۴۰۱
Sunday , 29 January 2023

حریرچی کرونا گرفت