مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » عکس قبل از عمل مریم مومن

ESC را برای بستن فشار دهید

چهارشنبه , ۱۰ آذر ۱۴۰۰
Wednesday , 1 December 2021

عکس قبل از عمل مریم مومن