خانه » محل دفن مظفرالدین‌شاه

ESC را برای بستن فشار دهید

محل دفن مظفرالدین‌شاه

آخرین شاهی که در ایران مُرد کیست؟

مدیر سایت 0

آخرین شاهی که در ایران مُرد کیست؟ مظفرالدین‌شاه قاجار (زادهٔ ۵ فروردین ۱۲۳۲– درگذشتهٔ ۱۸ دی ۱۲۸۵) پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود. وی پس از کشته‌شدن پدرشناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضا کرمانی و پس…

ادامه مطلب