مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » معنی ایده آل

ESC را برای بستن فشار دهید

شنبه , ۹ بهمن ۱۴۰۰
Saturday , 29 January 2022

معنی ایده آل