درمان خانگی و دارویی شپش ( درمان قطعی )

درمان شپش موی سر شپش‌ سر، حشره بدون بالی است که فقط ۱/۶ میلی‌متر طول دارد؛ این حشره نزدیک به پوست سر زندگی و تخم‌گذاری … ادامه خواندن درمان خانگی و دارویی شپش ( درمان قطعی )