فال ایران باستان آنلاین

ابتدا نیت کنید سپس دکمه زیر را کلیک کنید :


ایرانیان باستان باور خاصی به فال و روش های خاص پیشگویی داشتند.مردم ایران از روش های بسیار عجیب و جالبی برای فالگیری استفاده میکردند, به عنوان مثال آنها از جهت حرکت پرندگان و آواز آنها فال میگرفتند و با دیدن عقاب به عقوبت و با دیدن هدهد به هدایت پی می‌برده‌اند.

فال با کارت های ایرانی رومی یکی از روش های فالگیری است که صدها سال قبل از فال هایی همچون تاروت در کشور ما استفاده می شده اما به دلیل رواج استفاده از کارت های تاروت و… در قرن گذشته این فال اندک اندک به فراموشی سپرده شده بود.

مردم ایران باستان فال خوب زدن را مروا و فال بد زدن را مرغوا می گفتند که از ترکیب دو کلمه مرغ و آوا تشکیل شده.ایرانیان به فال نیکو گرفتن اعتقاد خاصی داشتند و فال طیره(فالی که مایع آزردگی می شود) را باعث نا امیدی و بدبینی و بدگمانی می دانستند , به همین جهت سرشت این فال بر اساس انرژی های نیک است و در جایی که در فال شما آزار و یا ناراحتی دیده شود راهی بسیار خوشایند و موثر پیش روی شما قرار می دهد.