مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه

ESC را برای بستن فشار دهید

سه شنبه , ۷ تیر ۱۴۰۱
Tuesday , 28 June 2022