مقام معظم رهبری :  وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت.

خانه » زیبایی

ESC را برای بستن فشار دهید

دوشنبه , ۴ بهمن ۱۴۰۰
Monday , 24 January 2022

زیبایی