فال نوستراداموس

فال نوستراداموس بهم خوردن رابطه

پاسخ نیت شما:* نشانه بهم خوردن رابطه است. مراقب حرف زدن و شوخی کردن خود با دیگران باشید و به آنها بیشتر احترام بگذارید تا اختلاف و درگیری بوجود نیاورید.فال مجددبرای مشاهده فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی دکمه زیر…
بیشتر بخوانید