فال نوستراداموس

فال نوستراداموس به ظاهر دوست

پاسخ نیت شما:* عده ای به ظاهر دوست اطراف شما را گرفته اند که فقط به فکر سوء استفاده از شما هستند. آنها را از خود دور کنید وگرنه مورد آزار و اذیت قرار می گیرید.فال مجددبرای مشاهده فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی دکمه…
بیشتر بخوانید