فال نوستراداموس

فال نوستراداموس کنجکاوی

پاسخ نیت شما: * نماد فضولی و کنجکاوی بیش از حد. مراقب حرف زدن خود باشید و سفره دل خود را پیش هر کس باز نکنید چون ممکن است به ضرر شما تمام شود. کمی رازدار باشید. فال مجدد برای مشاهده فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی دکمه…
بیشتر بخوانید