فال لنورماند

فال لنورماند کارت روباه

معانی و مفاهیم کارت «روباه» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت روباه لنورماند کسی به ظاهر خود را عاشق شما جلوه می دهدمراقب فریب او باشید از مشخصات ظاهری او موهای قرمز با قدی کوتاه است و روی صورتش کمی کک و لک دارد. مفهوم کارت…
بیشتر بخوانید