فال حافظ

غزل شماره 145 دیوان حافظ : چه مستیست ندانم که رو به ما آورد

غزل شماره 145 دیوان حافظ چه مستیست ندانم که رو به ما آوردکه بود ساقی و این باده از کجا آورد تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیرکه مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد دلا چو غنچه شکایت ز کار بسته مکنکه باد صبح نسیم گره گشا…
بیشتر بخوانید