فال نوستراداموس

فال نوستراداموس خواستگاری

پاسخ نیت شما: * اگر مجرد هستید به خواستگاری می روید یا ازدواج می کنید و از این طریق صاحب مال و ثروت می شوید. اگر مجرد نیستید دلالت بر یکرنگی و صداقت شما در ابراز احساسات تان دارد. فال مجدد برای مشاهده فال خود ابتدا نیت…
بیشتر بخوانید