فال ایران باستان

فال ایران باستان شماره 36

فال ایران باستان شمارازمهربانی اگر از حد بگذرد تبدیل به وظیفه می شود نگذارید از شما سوء استفاده شود.زمان آینده لازم است برای درمان یک زخم احساسی مدتی به مسافرت بروید و فکر خود را آزاد کنید.از ارتباط با افراد پر حاشیه دوری…
بیشتر بخوانید