فال ایران باستان

فال ایران باستان شماره 2

فال ایران باستان شمارازمراقب رفتارهای مشکوک عشق و یا همسر خود باشید از دردسر دوری کنید و زود تصمیم نگیرید.زمان آینده نیت و خواسته ی تو از خداوند به زودی برآورده می شود و از ناراحتی رهایی پیدا می کنید از دعوا و مشاجره با…
بیشتر بخوانید