فال ایران باستان

فال ایران باستان شماره 1

فال ایران باستان شمارازبرای انجام کار یا ماجرایی عاشقانه به سفری می روید باید تصمیم خود را بگیرید و تردید را کنار بگذارید.زمان آینده عشقی بی حاصل چشمان شما را کور کرده است و مانع پیشرفت شما شده است برای بدست آوردن این عشق…
بیشتر بخوانید