فال لنورماند

فال لنورماند کارت شلاق

معانی و مفاهیم کارت «شلاق» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت شلاق لنورماند اتفاق هایی در رابطه ی عشقی شما می افتد که باعث تنفر و ناراحتی می شود این اتفاقات امکان جدایی را فراهم می کند.مشخصات ظاهری او فردی با موهای مشکی است که…
بیشتر بخوانید