فال لنورماند

فال لنورماند کارت لیلیوم

معانی و مفاهیم کارت «لیلیوم» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت لیلیوم لنورماند مردی هوس باز با حقه می خواهد وارد زندگی شما شود او با چند زن رابطه ی نامشروع داشته است. او فردی موفق و انسان آرامی به نظر می رسد و خود را عاشق نشان می…
بیشتر بخوانید