فال لنورماند

فال لنورماند کارت برج

معانی و مفاهیم کارت «برج» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت برج لنورماند در کارت شما جدایی افتاده است.ااو فردی مغرور است و دارای قدی بلند و اندامی لاغر است اگر واقعا شما را بخواهد از غرور خود دست می کشد. مفهوم کارت برج لنورماند…
بیشتر بخوانید