فال لنورماند

فال لنورماند کارت نامه

معانی و مفاهیم کارت «نامه» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت نامه لنورماند شما یک نامه عشقی دریافت می کنید.که این نامه می تواند به صورت مسیج و یا هر وسیله ی ارتباطی دیگر بدست شما برسد.او فردی رک گو و پر حرف است و بسیار خوشتیپ و…
بیشتر بخوانید