فال لنورماند

فال لنورماند کارت مرد

معانی و مفاهیم کارت «مرد» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت مرد لنورماند یک رابطه ی عاشقانه با مردی استثنایی و خاص در راه است. او موهایی مشکی دارد و از نظر هیکلی فردی 4 شانه است. مفهوم کارت مرد لنورماند در حیطه سلامتی دردی…
بیشتر بخوانید