فال لنورماند

فال لنورماند کارت سگ

معانی و مفاهیم کارت «سگ» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت سگ لنورماند این کارت به معنی دوستی ساده ای است که به عشق ختم داده می شود.او فردی دوستانه و مهربان با موهای روشن است. مفهوم کارت سگ لنورماند در حیطه سلامتی این کارت نشانه…
بیشتر بخوانید