فال لنورماند

فال لنورماند کارت خرس

معانی و مفاهیم کارت «خرس» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت خرس لنورماند فردی فقط قصد سوء استفاده مالی و به اصطلاح کندن از شما را دارد او خود را عاشق نشان می دهداما فردی مادیگرا است از مشخصات او می توان به چاقی او و موهای قهوه…
بیشتر بخوانید