فال لنورماند

فال لنورماند کارت ستاره

معانی و مفاهیم کارت «ستاره» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت ستاره لنورماند شروع یک رابطه ی عشقی جدید در زندگی شما وجو دارد.او فردی است که همیشه در رویاهای شما وجود داشته است.او فردی خوش بین و آرمان گرا است. مفهوم کارت ستاره…
بیشتر بخوانید