فال لنورماند

فال لنورماند کارت ماهی

معانی و مفاهیم کارت «ماهی» مفهوم رمانتیک و عاشقانه کارت ماهی لنورماند رابطه ای عمیق با عشق و یار خود دارید.اجازه ی ورود به حریم شخصیتان را به دوستانتان ندهید و سعی کنید خود را در چشم دیگران نیاورید.یار شما فردی قوی با…
بیشتر بخوانید