فال حافظ

غزل شماره 428 دیوان حافظ : سحرگاهان که مخمور شبانه

غزل شماره 428 دیوان حافظسحرگاهان که مخمور شبانهگرفتم باده با چنگ و چغانهنهادم عقل را ره توشه از میز شهر هستیش کردم روانهنگار می فروشم عشوه ای دادکه ایمن گشتم از مکر زمانهز ساقی کمان ابرو شنیدمکه ای تیر ملامت را نشانهنبندی…
بیشتر بخوانید