• پاراگراف: 0
 • کلمه: 0
 • کاراکتر: 0
 • کاراکتر (با احتساب اسپیس): 0

با استفاده از کلمه شمار آنلاین میتوانید تعداد کلمات، کاراکتر ها و پاراگراف های متن مورد نظر خود را مشاهده کنید.

کلمه شمار
کلمه شمار
کلمه شمار چیست ?

کلمه شمار برنامه است که تعداد کلمات متن مورد نظر شما را نمایش میدهد.

آیا امکان شمارش پراگراف وجود دارد ?

بله اگر متن شما شامل چند پاراگراف باشد، کلمه شمار موجود در این صفحه تعداد آنها را نمایش میدهد.

کلمه شمار یعنی چه ?

به برنامه های آنلاین یا آفلاینی که تعداد کلمات یک متن را به دقت میشمارند، کلمه شمار گفته می‌شود.

مترادف و معادل واژه کلمه:

 • لغت
 • لفظ
 • نام
 • واژه
 • سخن
 • کلام
 • گفتار
 • امر
 • فعل
آوا:/kalame/
کلمه به انگلیسی:word
logos
term
locution
کلمه یعنی چه ?

معنی کلمه در لغتنامه دهخدا

کلمه [ ک َ ل ِ م َ ] ( ع اِ )کلمة، سخن، گفتار ( فرهنگ فارسی معین ) :

حرز جان ساز ادب کاین کلمه
بر سر افسر کسری رقم است

(خاقانی)

نوح بن منصور کلمه او به سمع رضا اصغا نمود ( ترجمه تاریخ یمینی چ 1 تهران ص 110 ) و تمامی هلاک و نیست شدن ایشان افتراق کلمه ایشان بود ( تاریخ قم ص 164 ) رجوع به کلمة شود.

|| یک جزو از کلام. لفظ معنی دار. و فرق کلمه با لفظ در این است که لفظ اعم است از معنی دار و بی معنی ولی کلمه حتماً معنی دارد. ( فرهنگ فارسی معین ).

هر لفظ موضوع که دلالت بر معنی کند به وضع. آواز یا مجموعه آوازهایی حاکی از اندیشه ای ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) در اصطلاح نحویان، لفظی است که برای معنای مفرد وضع شده باشد ( از تعریفات جرجانی ) : یا در کتاب آن حرفی یا کلمه ای از قلم افتاده ( المعجم چ دانشگاه ص 25 ) و رجوع به کلمة شود.

|| در اصطلاح دستور زبان، مجموعه حروفی که یک واحد را تشکیل دهند و کلام مرکب است از مجموع چند کلمه در دستور فارسی معمولاً کلمه را به نه بخش تقسیم کنند :

 1. اسم
 2. صفت
 3. عدد
 4. کنایه
 5. فعل
 6. قید
 7. حرف اضافه
 8. حرف ربط
 9. صوت

در زبانهای اروپایی نیز معمولاً کلمه را به نه بخش تقسیم نمایند ولی عدد و کنایه در آن میان نیست و بجای این دو، حرف تعریف و ضمیر را جا دهند. جمله ( فرهنگ فارسی معین ) : هرچ رأفت و شفقت و رحمت و صلت رحم است داخل کلمه «و ایتاء ذی القربی » است ( راحةالصدور ص 68 )

ادامه معنی کلمه در لغتنامه دهخدا

|| در اصطلاح منطقیین ، فعل است مقابل اسم و آن هر لفظ مفردی است که دلالت کند بر معنایی با زمان محدود آن معنی مانند رفت و می رود و خواهد رفت ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) در اصطلاح منطق، فعل ( فرهنگ فارسی معین ).

و منطقیان فعل راکلمه خوانند و حرف را ادات پس لفظ مفرد یا اسم بود یا فعل یا حرف ( اساس الاقتباس ص 15 ) || دراصطلاح فلسفه، روح انسانی را به اعتبار ظهور آن در نفس رحمانی مانند ظهور کلمه در نفس انسانی کلمه گویند ( از فرهنگ علوم عقلی تألیف سیدجعفر سجادی ).


– کلمه کن: اصطلاح عرفانی است که فلاسفه اسلام نیز بکار برده اند و مراد از آن امر ابداعی وتکوینی و وجود منبسط است، چنانکه گویند بواسطه کلمه کن تمام موجودات بر سبیل وجود ابداعی دفعةً واحدةً از ذات حق صادر شده اند ( فرهنگ علوم عقلی تألیف سید جعفر سجادی ).
||در اصطلاح فلسفه، سکینه ( فرهنگ فارسی معین ) || ( اِ ) در اصطلاح اهل حق ( عرفا )، کنایه است از یک یک ماهیات ( از تعریفات جرجانی ).
– کلمه مجرده: کنایه از مفارقات است ( از تعریفات جرجانی ).
– کلمه معنویه: کنایه است از اعیان کلمه غیبیه ( از تعریفات جرجانی ).
– کلمه وجودیه: موجودات خارجی ( از تعریفات جرجانی ).
|| ( اِخ ) روح القدس: ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ) در اصطلاح فلسفه، روح القدس ( فرهنگ فارسی معین ) و رجوع به روح القدس شود.

کلمه [ ک ُ م ِ ] ( اِ ) رجوع به کله مه ( نوعی ماهی ) شود.

( اِخ )کلمه [ ک َ م ِ ] دهی از دهستان بوشگان است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع است و 341 سکنه دارد ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7 ).

کلمه [ ک ُ م ِ ] ( اِخ ) دهی از دهستان حومه بخش کلاردشت است که در شهرستان نوشهر واقع است و 670 تن سکنه دارد ( از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3 ).

معنی کلمه در لغتنامه معین

(کَ لَ مَ یا مِ ) [ ع کلمة ] (اِ ) =

 • سخن، گفتار
 • یک جزو از کلام، لفظ معنی دار
 • مجموعة حروفی که یک واحد را تشکیل دهند در دستور زبان فارسی معمولاً کلمه را به نه بخش تقسیم کنند: اسم ، صفت ، عدد، کنایه ، فعل ، قید، حرف اضافه ، حرف ربط ، صوت

کلمه در فرهنگ عمید

۱. سخن.
۲. لفظی که معنی داشته باشد، آنچه انسان بر زبان می راند و مطلب خود را به وسیلۀ آن بیان می کند، یک جزء از کلام.
* کلمهٴ استفهام (ادات استفهام ): (ادبی ) در دستور زبان، کلمه ای که سؤال و پرسش را برساند و به وسیلۀ آن از چیزی پرسش کنند، مانند آیا، چرا، چند، چه، که، کجا، کدام، کو، و غیره.
* کلمهٴ شهادت: کلمۀ «اشهد ان لااله الاالله».

مطالب پیشنهادی

امروز چندمه ?

شمارش تعداد کلمه، کاراکتر، جمله و پاراگراف آنلاین

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.9 تعداد آرا: 703

هنوز کسی رای نداده...