حتما برای شما هم پیش آمده است ، «ضرس قاطع » را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم (ضرس قاطع یعنی چه ?)

ضرس قاطع
ضرس قاطع

معنی ضرس قاطع

مترادف و معادل «ضرس قاطع» :

 • با قاطعیت حرف زدن
 • به درستی
 • بی گفتگو
 • درست و محکم

اگر بخواهیم « ضرس قاطع » را کلمه کلمه معنی کنیم معنی آن می‌شود: دندانِ قاطع، یا دندانِ بُرنده و تیز. میباشد.

اشتباه تایپی:qvs rhxu
ضرس قاطع به انگلیسی:Speak decisively
ضرس قاطع در جدول:دندان شکن
ضرس قاطع یعنی چه ?

تلفظ ضرس قاطع:

تلفظ ضرس قاطع

معنی ضرس در لغتنامه دهخدا

ضرس [ ض ِ ] ( ع اِ ) دندان ( دهار ) ( منتهی الارب )( منتخب اللغات ) ( مهذب الاسماء )، سِن، ج، ضُروس، اضراس ( منتهی الارب ) ( مهذب الاسماء )، و اضراس نام دیگر دندانهای آسیا یعنی طواحن است. ( از ذخیره خوارزمشاهی )، دندان کرسی ( بحر الجواهر )، و آن شانزده دندانست از پس ضواحک، هشت بر بالا و هشت بر زیر، چهار بر جانب راست و چهار بر جانب چپ، نام دندان آسیاست، دندان بزرگ یعنی دندان آسیا که بهندی داره گویند ( غیاث ).


– به ضرس قاطع: از روی یقین.
|| درددندان. دندان درد، || پشته درشت ( منتهی الارب ) ( منتخب اللغات )، || باران ِ اندک ( منتهی الارب ) ( منتخب اللغات ) ( مهذب الاسماء ) ج، ضروس، || ( مص ) طول قیام در نماز ( منتهی الارب )، بسیار ایستادن در نماز ( منتخب اللغات )، || بند کردن چشم برقع.

|| ( اِ ) گیاه شیح ( منتهی الارب )، درمنه ( منتخب اللغات )، || درخت رمث که بیخ آنها پوسیده و خورده شده باشد، || سنگ که بدان گرداگرد چاه را برآورند، ( منتهی الارب )، سنگی که به آن چاه را بگیرند ( منتخب اللغات )، ج، ضُروس، || ضرس العیر؛ لقب شمشیر علقمةبن ذی قیفان است ( منتهی الارب ).

ادامه معنی ضرس در لغتنامه دهخدا

ضرس [ ض َ ] ( ع مص ) گزیدن سخت، ( منتهی الارب ) سخت گزیدن، ( منتخب اللغات ).

|| سخت شدن روزگار بر کسی ( منتهی الارب ) ( منتخب اللغات )، سختی زمانه. || سکوت تمام روز تا شب ( منتهی الارب )، خاموش بودن تا شب ( منتخب اللغات )، || بریدن بینی شتر به سنگ سپس آن گذاشتن بر آن دوال یازه را تا رام شود ( منتهی الارب ).

|| بدندان آزمودن چوب را بنرمی و سختی ( منتهی الارب )، بدندان نرمی و سختی چوب آزمودن، ( منتخب اللغات ) دندان برتیر نهادن و جز آن ( تاج المصادر ). دندان بر تیر نهادن تا سخت است یا سست ( زوزنی ).

|| برزیدن چاه به سنگ ( تاج المصادر ) چاه به سنگ برآوردن ( زوزنی )، برآوردن گرداگرد چاه را از سنگ ( منتهی الارب ) || کند شدن دندان از ترشی. ( منتهی الارب ) ( منتخب اللغات ) ( زوزنی ) ( تاج المصادر )، خیره شدن دندان، خیرگی دندان رجوع به خیرگی شود.

|| ( ص ، اِ ) زمین که جای جای گیاه دارد ( منتهی الارب ).

ضرس [ض َ رِ ] ( ع ص ) آنکه خشم گیرد از گرسنگی ( منتهی الارب )، غضبناک از گرسنگی || بدخو، مرد تندخو، مردی درشت، ضَرِس ٌ شَرِس ٌ؛ مرد دشوارخو ( منتهی الارب ).

ضرس [ ض َ رِ ] ( اِخ ) نام اسپی که نبی ( ص ) از فزاری خرید و نام آن به سکب تغییر فرمود ( منتهی الارب ).

معنی ضرس در لغتنامه معین

(ض ) [ ع ] (اِ ) دندان آسیا، ج – اضراس، ضروس، به ~ قاطع از روی یقین، با کمال اطمینان .

فرهنگ عمید:

دندان، به ویژه دندان آسیا.
* ضرس قاطع: [مجاز] با اطمینان.

قاطع یعنی چه ?

مترادف و معادل واژه قاطع:

 • برا
 • بی چون و چرا
 • برنده
 • تند
 • مصمم
 • یقین
 • خطی که دایره را قطع میکند
آوا:/qAte~/
متضاد قاطع:کند
قاطع یعنی چه ?

معنی قاطع در لغتنامه دهخدا

قاطع [ طِ ] ( ع ص ) برنده، جداکننده، تیز و بران ( ناظم الاطباء ) :

کید قاطع مگو که واصل ماست
کید چون گردد آفتاب منیر(خاقانی)

– برهان قاطع: حجة قاطع، حجتی که شبهه و شک را میبرد: منکران توحید و تمجید باریتعالی را به برهان قاطع شمشیر مسخر گردانید ( ترجمه تاریخ یمینی ).


خطی که یار تراشید و نو برون آورد
شد آصفی پی قطع تو حجة قاطع

خواجه آصفی ( از آنندراج )

– لبن قاطع: شیر ترش زبان گز ( منتهی الارب ) ( ناظم الاطباء ) ( آنندراج ).
|| ( اِ ) آلت قطع ( ناظم الاطباء )، گازی که بدان جامه و چرم و جز آن برند، مقطع، شکلی که بدان قطع کرده شود ( ناظم الاطباء ).
|| نوعی دیگر از آهن است که آب میگیرد و از آن تیغهای رومی و سقلابی و آلت زرگران و نجاران میسازند و این نوع را قاطع خوانند ( معرفة الجواهر ).

قاطع [ طِ ] ( ع ص ) از مرغان، که به گرم سیر و سردسیر روند در موقعی معلوم از سال، خلاف آید، ج، قواطع.

(اقوام) قاطع [ طِ ] ( اِخ ) طایفه ای از قبیله بنی طرف از قبائل عرب خوزستان ( جغرافیای سیاسی کیهان ص 92 ).

قاطع در لغتنامه معین

(طِ ) [ ع ] (اِفا) برنده، قطع کننده .

فرهنگ عمید

 1. [مجاز] تغییرناپذیر.
 2. قطع کننده، برنده.
 3. تیز، بران.
 4. محکم، استوار.

مطالب پیشنهادی

ضرس قاطع یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 178

هنوز کسی رای نداده...