حتما برای شما هم پیش آمده است واژه مغتنم را بشنوید یا مشاهده کرده باشید و از معنی دقیق آن مطلع نباشید، در این مطلب معنی دقیق این کلمه را مرور میکنیم ( مغتنم یعنی چه ? ).

معنی مغتنم
معنی مغتنم

معنی مغتنم

مترادف و معادل واژه مغتنم:

 • ارزشمند
 • غنیمت
 • بازیافته
 • غنیمت گیرنده
 • باارزش
 • غنیمت شمرنده
نقش: صفت
اشتباه تایپی: lyjkl
برابر پارسی: گرانمایه
آوا: /moqtanam//moqtanam/
معنی مغتنم
معنی مغتنم در لغتنامه معین ?

(مُ تَ نَ ) [ ع ] (اِمف) =
۱ – غنیمت شمرده شده
۲ – غنیمت گرفته شده
(مُ تَ نِ ) [ ع ] (اِفا) غنیمت گیرنده، غنیمت شمرنده

معن مغتنم در لغتنامه عمید ?

۱- [مجاز] باارزش
۲- غنیمت شمرده

تلفظ مغتنم

معنی مغتنم در لغتنامه دهخدا

مغتنم [ م ُ ت َ ن َ ] ( ع ص ) غنیمت شمرده شده و هر چیز گرانمایه که به آسانی دستیاب نشود و هر چیز با قدر و قیمت و نفیس، غنیمت پنداشته شده:

غصه مفزای سران را به ستیز
خاصه کانفاس سران مغتنم است (خاقانی)

گفت دختر ای پدرخدمت کنم
هست پندت دلپذیر و مغتنم (مولوی)

«مغتنم داشتن»: غنیمت دانستن، غنیمت شمردن: به انواع مبرتش مخصوص گرداند و حسن الحضور او را مغتنم دارد.

برد او را پیش عزی کاین صنم
هست در اخبارغیبی مغتنم (مولوی)

– مغتنم پنداشتن: مغتنم دانستن.

من به ربع عشر آن ای مغتنم
مرد شاعر را خوش و راضی کنم (مولوی)

مغتنم دانستن: قدر دانستن، هرچیز با قدر و بها را مغتنم پنداشتن.
مغتنم شمردن: غنیمت شمردن. غنیمت پنداشتن :

بی حاصلی نگر که شماریم مغتنم
از عمر آنچه صرف خور و خواب می شود (صائب)

|| غنیمت گرفته شده || هرچیز که بی دسترنج به دست آید و هر چیز مفت و رایگان و هر چیز که آن را مفت پندارند.

مغتنم [ م ُ ت َ ن ِ ] ( ع ص ) غنیمت شمارنده، و رجوع به اغتنام شود || دارای غنیمت و توانگر شده و دولتمند.

غنیمت یعنی چه ?

مترادف و معنی واژه غنیمت:

 • نهب
 • یغما
 • غنیم
 • مغتنم
 • رایگان
 • دست برد
 • چاپیده
 • پروه
 • مفت

/qanimat/

 • booty
 • spoil
 • windfall
 • boodle
 • prey
 • prize

غنیمت در لغتنامه دهخدا

غنیمت [ غ َ م َ ] ( ع اِ ) اموالی که مسلمانان در جهادبا کفار حربی به دست آورند. مال و خواسته که از دشمن گرفته شود، غنیمة، رجوع به غنیمة شود :

غنیمت بر او بخش کو جنگ جست
بمردی دل از جان شیرین بشست (فردوسی)

غنیمت همه بهر لشکر نهاد
نیامدش از آکندن گنج یاد (فردوسی)

غنیمت ببخشید پس بر سپاه
جز از گنج ناپاکدل ساوه شاه.

فردوسی.

– دم غنیمت است: یعنی فرصت را باید غنیمت شمرد، رجوع به غنیمت دانستن و غنیمت شمردن شود.
|| سودمند و مغتنم: وجود ایشان [ حصیری و پسراو ] غنیمت است ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 166 ) || سود و فایده || فراوانی. || بخت نیک || شکار ( ناظم الاطباء ). 

معنی غنیمت در لغتنامه معین

(غَ مَ ) [ ع غنیمة ] (اِ) هر آن چه که در ج نگ از حریف شکست خورده به دست آید.

در فارسی هر مالی که بدون زحمت به دست آمده باشد.

معنی غنیمت در فرهنگ عمید

 • آنچه در جنگ به زور از دشمن گرفته شود.
 • آنچه بی رنج و زحمت به دست آید.

* غنیمت داشتن: (مصدر متعدی ) [قدیمی، مجاز] = * غنیمت شمردن
* غنیمت دانستن: (مصدر متعدی ) [مجاز] = * غنیمت شمردن: صاحبا عمر عزیز است غنیمت دانَش / گوی خیری که توانی بِبَر از میدانش (سعدی۱: ۴۷۲ ).
* غنیمت شمردن: (مصدر متعدی ) [مجاز] فایده و سود بردن از آنچه در دسترس است: خیری کن ای فلان و غنیمت شمار عمر / زآن پیشتر که بانگ برآید فلان نماند (سعدی: ۵۹ ).

جائزة , غنائم , نهب.

مطالب پیشنهادی

مغتنم یعنی چه ?

به این پست امتیاز بدید...

خیلی ضعیف/ضعیف/متوسط/خوب/عالی

میانگین امتیازات :4.8 تعداد آرا: 235

هنوز کسی رای نداده...
طراحی سایت بیوگرافی شما
یکبار هزینه برای 5 سال
آدرس دلخواه شما با پسوند .ir